Ja-Fi Dent Praktyka Stomatologiczna

42-672 Wieszowa
ul. Bytomska 23
tel. +48 532 098 055

e-mail: kontakt@janeczekdentysta.pl